Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi ht 2020 – ht 2021

09 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling (SAPU)

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi och annan psykologisk behandling är ackrediterad som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, och klinisk vuxenpsykologi. Utbildningen startar i september 2021 och pågår till december 2022 sammanlagt 3 terminer

Övergripande mål med utbildningen är att efter avslutad utbildning kunnahandleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt personer som är yrkesverksamma psykoterapeuter eller terapeuter.

Vår handledarutbildning bygger på att handledning i psykoterapeutisk metod och annan psykologisk behandling bygger till stor del på teorier och metoder som är övergripande oavsett psykoterapeutisk teoretisk inriktning.

Lärare vid utbildningen har alla lång erfarenhet av arbetet som handledare och pedagoger. Handledare vid utbildningen är legitimerade psykoterapeuter och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Vi har en öppenhet för olika psykoterapeutiska inriktningar, och lärare och handledare har olika erfarenheter i att arbeta med affektfokuserad dynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi, och Systemiskt inriktad terapi.

maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
24

24 augusti

Specialistkurs för psykologer inom området implementering

Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen