Handledarutbildning i psykoterapi annan psykologisk behandling

23 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : SAPU

Utbildningens grund är att handledning i psykoterapeutisk metod och annan psykologisk behandling bygger på teorier och metoder som är övergripande oavsett psykoterapeutisk teoretisk inriktning.

SAPU har ett samarbete med OCTC (Oxford Cognitive Therapy Centre) och ett av föreläsningstillfällena kommer att äga rum i Oxford.

okt
24

24 oktober

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvalitativa studier (6,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
nov
04

04 november

IPT Nivå A HT 2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
nov
13

13 november

Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen