Handledarutbildning i psykoterapi annan psykologisk behandling

23 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : SAPU

Utbildningens grund är att handledning i psykoterapeutisk metod och annan psykologisk behandling bygger på teorier och metoder som är övergripande oavsett psykoterapeutisk teoretisk inriktning.

SAPU har ett samarbete med OCTC (Oxford Cognitive Therapy Centre) och ett av föreläsningstillfällena kommer att äga rum i Oxford.

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi