Handledning utifrån beteendeanalys

16 januari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk barn- och ungdomspsykologi, klinisk vuxenpsykologi, forensisk psykologi, missbruks- och beroendepsykologi, funktionshindrens psykologi, neuropsykologi, hälsopsykologi samt pedagogisk psykologi. Specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i beteendeanalys och hur den kan tillämpas i handledning. Utbildningen syftar till att förstå handledningssituationer och grupper samt att ta fram interventioner baserade på beteendeanalysen. Kursen fördjupar kunskapen kring viktiga handledningsfrågor såsom hur du kan stötta individer i en arbetsgrupp att utvecklas professionellt och i hur de bemöter andra, hur de tar hand om sig och sina kollegor och hur de kan hitta sin roll på arbetet.

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

• Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en handledningssituation och kunna tillämpa principerna i handledningen.

• Redogöra för sambandet mellan inlärningsteori, funktionell analys och intervention i handledningen och illustrera detta i den skriftliga beteendeanalysen.

• Framställa ett individualiserat handledningsupplägg för en specifik handledningsgrupp motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.

• Identifiera problem som kan uppkomma i handledningar utifrån inlärningspsykologisk förståelse och analysera hur dessa situationer kan lösas.

• Praktiskt tillämpa de inlärningsteoretiska principerna i handledningen, både vad gäller det som förmedlas till deltagarna och som grund för förståelse av handledningssituationen.

• Framställa ett individualiserat handledningsupplägg för en specifik handledningsgrupp motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.

• Illustrera och till viss del omsätta de viktigaste interventionerna inom området.

• Tillämpa de inlärningsteoretiska principerna som bas för analys av den egna handledningen och hur egna beteenden påverkar situationen.

• Identifiera egna utvecklingsområden i rollen som handledare och presentera en plan för hur detta kan arbetas med utifrån de förutsättningar som ges i den kliniska verksamheten.

Mer info finner du här: https://psykologpartners.se/utbildning/specialistkurs-handledning-utifran-beteendeanalys__480374/ https://psykologpartners.se/wp-content/uploads/Film-Specialistkurs-Handledning.mp4

 information om kursinnehåll och anmälan

mar
06

06 mars

IPT Nivå B

Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB
mar
07

07 mars

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
mar
11

11 mars

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB
mar
11

11 mars

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

STOCKHOLM OCH DIGITALT DELTAGANDE MÖJLIGT. Kursanordnare : WISEMIND
mar
11

11 mars

I ledarskapets gränsland Ett ledarutvecklingsprogram för ST-psykologer

Sigtuna och delvis distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W