Harm Reduction Psychotherapy

07 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Magnus Menfors och Jonas Stålheim

Problematisk bruk och beroende av olika substanser föreligger hos en stor del av befolkningen och det är inte begränsat till vissa grupper, utan finns i princip i alla kliniska kontexter där psykologer arbetar. Personer med alkohol- och drogproblem upplevs ibland som svåra att hjälpa med traditionella metoder och söker inte alltid vård för sina problem.

Traditionellt har synen på behandling vid alkohol- och drogproblem kännetecknats av fokus på avhållsamhet och, när det gäller illegala substanser, nolltolerans. Behandlingsmålen har ofta, implicit eller explicit, varit satta i förväg och inte förhandlats fram tillsammans med klienten. Från slutet av 1900-talet har dock Harm Reduction-principer, där man utgår mer från individuella behov och målsättningar, fått allt större genomslag internationellt och även tillämpats inom psykologisk behandling, bl a i form av Harm Reduction Psychotherapy. HRP bygger på en biopsykosocial processmodell och lägger stor vikt vid samspelet mellan terapeut och klient. HRP är ett pragmatiskt förhållningssätt som bygger på forskningsbaserade element från MI, KBT, humanistisk psykologi, relationell psykoanalytisk psykoterapi och neurovetenskap, samt forskning om behandlingsalliansens betydelse. Principerna kan därför tillämpas av psykologer som arbetar utifrån olika teoretiska inriktningar och i olika kliniska kontexter. En grundtanke inom HRP är att övergivandet av abstinenskravet skapar möjlighet att påbörja en terapi utifrån individens egna förutsättningar och anledningar att söka hjälp. Behandlingsstrategin innebär förenklat att a) utvärdera de bekymmersamma aspekterna av substansanvändning, b) öka motivationen till positiva förändringar, c) välja mål för minskning av skador och d) planera strategier för att arbeta mot dessa mål. Kursen erbjuder viss teoretisk kunskap kring substansproblematik, men tonvikten ligger på förståelse för och tillämpning av Harm Reduction-principer, samt integrering av dessa i befintlig praktik. Kursdeltagaren får under kursen möjlighet att praktisera dessa principer i sitt behandlingsarbete och diskutera sina erfarenheter vid kursens seminarier.

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom