Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

I ledarskapets gränsland Ett ledarutvecklingsprogram för ST-psykologer

11 mars

Plats: Sigtuna och delvis distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Ledarutvecklingsprogram för psykologer under specialisering. För dig som kanske idag arbetar som ledare, är intresserad av ett framtida ledaruppdrag, leder utvecklingsprojekt eller ansvarar och utvecklar ditt specifika kompetensområde. Kursen ger kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som rustar för att kunna axla ett utökat ledaransvar inom respektive verksamhet, antingen genom i att leda arbetet i det egna kunskapsområdet eller genom att ta ett formellt ledaruppdrag. Grundkunskaper kring ledarskap baserad på den senaste forskningen och metodiken. Kursen har en praktisk tillämpning.

I kursen tränar vi ditt eget ledarskap för att kunna hantera de utmaningar som ledare möter i sitt uppdrag. Efter avslutad kurs förväntas den studerande erhållit: -uppdaterad kunskap i aktuella forskningsbaserade ledarskapsmodeller tex FRLM - kännedom om egna styrkor och utmaningar i sitt eget ledarskap och ha en handlingsplan för att utveckla dessa - kännedom om hur man driver effektiva projekt och skapar förutsättningar för ett effektivt teamarbete - inblick i chefskapets villkor i dagens Sverige i offentliga, privata och ideella organisationer - kunskap för att kunna resonera kring etiska dilemman som kan uppkomma i ledarskapet och vid verksamhetsutveckling - goda teoretiska modeller för hur man kan arbeta med förbättringsarbete Arbete i lärpar för att öka inlärningen mellan träffarna. Du kommer inledningsvis genomgå ett två dagars ledarutvecklingsprogram. Under handledning av kursledarna får du träna färdigheter inom olika tillämpningsmoment i form av interventioner eller övningar samt använda inlärningspsykologiska begrepp för att motivera dessa. Läs mer och anmäl dig här: https://psykologpartners.se/utbildning/specialistkurs-i-ledarskapets-gransland-breddkurs__530827/

apr
22

22 april

OBM steg 1 - två dagar

Stockholm. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
apr
23

23 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP), 7,5 hp

Stockholm. Kursanordnare: Ericastiftelsen
maj
06

06 maj

Emotional Awareness and Expression Therapy vid funktionella somatiska syndrom (EAET)

Stockholm. Kursanordnare: Uppdragsutbildningen vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
maj
13

13 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap
maj
13

13 maj

IPT-Interpersonell psykoterapi teoretisk utbildning Nivå A + Utbildningshandledning Nivå B

Digitalt. Kursanordnare:Linneuniversitetet psykologiska institutionen