Individualiserad Autismrelaterad Terapi webbaserad specialistkurs för psykologer

01 september

Plats: webbaserad. Kursanordnare : Eva Larsson

Kursen syftar till att ge en samlad bild över den litteratur och forskning som finns avseende psykologisk behandling vid autism. Den inkluderar en översiktlig beskrivning av autism inklusive förändringar i DSM 5.

Deltagarna ska efter kursen vara förtrogna med de metoder som i nuläget finns för psykologisk behandling vid autism och hur sedvanliga psykologiska metoder kräver anpassning utifrån funktionsnedsättningen. Efter kursen ska deltagarna kunna planera och genomföra individualiserad behandling vid autism. Kursen är webbaserad med Moodle som kursplattform. Deltagarna kommer att ta del av föreläsningar via kursplattformen. Föreläsningarna hålls på engelska. Kursen förutsätter aktivt deltagande. Skriftlig examination på svenska.

aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digitalt. Kursanordnare : WISEMIND
aug
23

23 augusti

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik barn HT22

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen - Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén