Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress – uppkomst, prevention och åtgärder

27 januari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB

Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress.

Kursen behandlar stress ur ett brett perspektiv avseende stressrelaterade sjukdomars uppkomst, förebyggande insatser i arbetsmiljön och på individnivå samt psykologisk behandling, rehabilitering och arbetsåtergång för individer med stressrelaterad problematik. Föreliggande kurs antar ett integrerande perspektiv på stress där såväl individ som organisation utgör fokus för riskfaktorer kring stressrelaterad sjukdom och i preventivt arbete, rehabilitering och arbetsåtergång utifrån den senaste forskningen. 

 

mar
02

02 mars

Introduktionskurs

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
mar
04

04 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel & Johan Möller
mar
05

05 mars

Compassionfokuserad terapi (CFT) och självmedkänsla

Göteborg. Kursanordnare : Compassionutbildning.se
mar
09

09 mars

Barn och trauma

Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet och Ericastiftelsen
mar
12

12 mars

Unified Protocol för vuxna individuell & gruppbehandling

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB