Interpersonell Neurobiologi – mind, hjärna och relationer i livslångt samspel

20 mars

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är ett ramverk för forskning som intresserar sig för samspelet mellan den förkroppsligade hjärnan, relationer, och mind - och hur de formas i samspel livet ut.

Fältet kombinerar bland annat neurovetenskap, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och mindfulnessforskning. Varje kursmoment kopplar till användning inom t.ex. psykologisk behandling, pedagogik, utvecklingsprocesser, hälsoarbete och inlärning. Läs mer på https://psykologimedmera.se/vara-utbildningar/interpersonell-neurobiologi-med-klinisk-tillampning-specialistkurs-for-psykologer/

 information om kursinnehåll och anmälan

mar
22

22 mars

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Malmö. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
mar
23

23 mars

OBM steg 2

Stockholm. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
mar
27

27 mars

Läkemedel och kognition

Distans. Kursanordnare : Hanna Ljung och Arne Reimers
mar
27

27 mars

Det existentiella samtalet

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala