Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

14 mars

Plats: Göteborg

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är ett forskningsfält som intresserar sig för hur vår
hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra interpersonella relationer och
vårt medvetande. Och hur alla tre påverkar varandra. Fältet kombinerar bland annat
neurovetenskap, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och
mindfulnessforskning. Varje moment under kursen kopplar till klinisk tillämpning och
användningsområde i samtal, utvecklingsprocesser, möten och behandling. Kursen har
en valbar tillkommande fördjupningsdag i tillämpning på parterapi.

jun
26

26 juni

Immersion course in Therapeutic Assessment with adult clients

Massa Carrara, Italy
aug
01

01 augusti

Mentaliseringsbaserade interventioner för föräldrar och närstående, 7,5 hp

Höstterminen 2018
aug
23

23 augusti

PARTERAPI Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

Stockholm, WiseMind AB
aug
27

27 augusti

KBT med barn och ungdomar

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
aug
28

28 augusti

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Stockholm. Kursanordnare WiseMind AB