Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

15 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande/mind. Och hur alla tre påverkar varandra livet ut. Fältet kombinerar bland annat neurovetenskap, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och mindfulnessforskning.

Varje moment under kursen kopplar till klinisk tillämpning och användningsområde i samtal, utvecklingsprocesser, möten och behandling. Kursen har en valbar tillkommande fördjupningsdag i tillämpning på parterapi. Läs mer på https://psykologimedmera.se/vara-utbildningar/interpersonell-neurobiologi-med-klinisk-tillampning-specialistkurs-for-psykologer/ Ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Hälsopsykologi. Kursen kan även räknas som breddkurs för alla andra specialiteter inom specialistutbildningen.
E-postadress till kontaktperson/kursansvarig : info@psykologimedmera.se

jan
29

29 januari

Certifierad handledningsutbildning för verksamhet, individ och grupp.

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg
feb
01

01 februari

Utredning och evidensbaserade interventioner vid autismspektrumtillstånd och ADHD

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
feb
02

02 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 2

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
feb
03

03 februari

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning

Göteborg. Kursanordnare : SAPU på uppdrag av Utbildningsenheten för psykologer - Västra Götalandsregionen
feb
03

03 februari

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen