Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

15 november

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen

Kursen syftar till att ge teoretisk grundkunskap om IPT/IPT-A samt praktisk tillämpning och ger efter godkänd kurscertifiering på Aoch B-nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens regler.

Det innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring certifiering/ackreditering i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT/IPT-A samt att kursdeltagaren efter två handledda och godkända terapiärenden blir certifierad IPT/IPT-A terapeut. De kursdeltagare som kommer att arbeta med tonåringar arbetar med IPT-A och de som arbetar med unga vuxna arbetar med IPT under utbildningen.

jan
13

13 januari

SPECIALISTUTBILDNING CHEFSHANDLEDNING

Digitalt. Kursanordnare : S:t Lukas Göteborg
jan
13

13 januari

NUDGING/BETEENDEDESIGN OCH BESLUTSFATTANDE

STOCKHOLM/DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
17

17 januari

Existentiell vägledning (Counselling)

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
jan
18

18 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. KBTPsykologerna Uppland
jan
18

18 januari

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT22

Göteorg eller digitalt. Kursanordnare : VerksamPsykologi