Interpersonell Psykoterapi, IPT Nivå A

12 mars

Plats: Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB

Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en relationsfokuserad korttidsterapi som är initialt framtagen för att behandla depression. Kursen ger såväl teoretisk som praktisk grundkunskap om IPT och ger efter godkänd examination certifiering på A-nivå. Kursen är delvis fallbaserad och varvar föreläsningspass med diskussioner, videovisning, rollspel och andra praktiska övningar både individuellt och i grupp, samt fördjupar kurslitteraturen med demonstrationer och reflektioner.

Stor vikt läggs vid konkret färdighetsträning och implementering av metoden i deltagarnas kliniska praktik. Kursen ges för leg. psykologer med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i psykoterapi. Den vänder sig främst till personer som arbetar inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, såsom VUP, BUP, Primärvård, Vårdval Psykoterapi, samt Unga Vuxna- och Ungdomsmottagningar, för att därmed kunna bedriva patientarbete på ett säkert sätt under kursen. Kursansvaring och lärare är Anna Kullman, leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi och IPT-handledare nivå D. Anna är styrelseledamot i svenska IPT-föreningen IPTS. Kliniskt arbetar Anna bl.a. inom specialistpsykiatrin i Lund sedan många år. Kursen hålls 12-13 mars samt 16-17 april 2024, med halvdagsuppföljning 22/5. Möjlighet till uppföljning via video kommer att erbjudas. Sista anmälningsdag är 9 februari 2024. Anmälan före 31 december 2023 ger 1000 kr rabatt. 

 information om kursinnehåll och anmälan

jan
15

15 januari

PX2114 Klinisk beroendepsykologi

Ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jan
15

15 januari

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP)
jan
15

15 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna Uppland AB
jan
16

16 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
jan
16

16 januari

Interpersonell Neurobiologi – mind, hjärna och relationer i livslångt samspel

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera