Interpersonell Psykoterapi nivå B

15 december

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera interpersonell psykoterapi.

Syftet med kursen är att deltagarna utvecklar sin förmåga att praktisera interpersonell psykoterapi. IPT är en evidensbaserad korttidsterapi med rötter i anknytningsteori, den socialt präglade delen av psykoanalysen, kommunikationsteori samt social teori. I denna terapiform fokuserar man på hur psykisk hälsa/ohälsa påverkar aktuella relationer och hur relationer påverkar den psykiska hälsan.

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet