Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

23 augusti

Plats: Stockholm. Kursanordnare : SAPU

Utbildningen ger en gedigen teoretisk grund i affektfokuserad psykodynamisk terapi. Föreläsningar varvas med praktisk tillämpning av teorier och metoder. Övning i självreflektion utifrån sig själv i rollen som affektfokuserad terapeut är återkommande.

Kursen avslutas med en konsultation hos psykolog/psykoterapeut för att få vägledning i det fortsatta arbetet med affektfokuserad psykodynamisk terapi.

jan
15

15 januari

Fysisk aktivitet & psykisk hälsa: Aktuell forskning och evidensbaserad implementering gällande att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och behandlande

Göteborg.Kursanordnare : Psykologiteamet
jan
17

17 januari

Fördjupning i Affektfokuserad Psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
jan
20

20 januari

Evidensbaserad psykologisk bedömning

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
20

20 januari

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksam-hetsförändring (8,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet
jan
20

20 januari

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens (15 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet