Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

23 augusti

Plats: Stockholm. Kursanordnare : SAPU

Utbildningen ger en gedigen teoretisk grund i affektfokuserad psykodynamisk terapi. Föreläsningar varvas med praktisk tillämpning av teorier och metoder. Övning i självreflektion utifrån sig själv i rollen som affektfokuserad terapeut är återkommande.

Kursen avslutas med en konsultation hos psykolog/psykoterapeut för att få vägledning i det fortsatta arbetet med affektfokuserad psykodynamisk terapi.

aug
19

19 augusti

Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
22

22 augusti

Parterapi i KBT - IBCT

Stockholm. Kursanordnare : Liv Svirsky & Therese Anderbro
aug
23

23 augusti

Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
aug
26

26 augusti

Positivt beteendestöd för barn och unga

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB
aug
29

29 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi