IPT Nivå A VT21

15 mars

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi

Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en relationsfokuserad psykologisk behandling som är specifikt framtagen för att behandla depression. Anpassningar har också gjorts till bulimi, PTSD, bipolärt syndrom, social fobi etc.

IPT har god evidens genom ett stort antal RCT studier och har andra verkningsmekanismer än KBT. Denna fem dagar (3+2) långa utbildning innehåller den teoretiska grund som IPT vilar på och ger en fördjupning i aktuell forskning. Utbildningen varvar teoretisk inlärning med demonstrationer av tekniker och egen färdighetsträning. Stor vikt läggs vid hur deltagarna kan implementera metoden i sin egna kliniska praktik. Kursen är ackrediterad som en specialistkurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi och klinisk barn och ungdomspsykologi. 

mar
08

08 mars

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala (och via länk). Kursanordnare: KBTpsykologerna
mar
15

15 mars

IPT Nivå A VT21

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
mar
15

15 mars

RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOUR THERAPY - motsvarande 2 specialistkurser

Digitalt + Stockholm. Kursanordnare : Wisemind
mar
17

17 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare: Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
mar
18

18 mars

Specialistkurs Positivt beteendestöd för barn och unga

Distans/ Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB