IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT21

21 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi

Detta är fortsättningen för dig som har gått en Nivå A – utbildning eller motsvarade i IPT och vill fortsätta arbeta kliniskt med metoden. Du får handledning i grupp på dina IPT- ärenden av ackrediterad IPT-handledare. Förutom handledningen får du också en teoretisk fördjupning vid varje utbildningstillfälle.

Teoretiska fördjupningsteman som gås igenom under utbildningen är anknytningsmönster och känsloreglering, svåra patienfall, anpassad IPT vid bulimi, PTSD, IPT-Gruppbehandling samt vid NP-problematik. Med denna fördjupning kommer du att kunna tillämpa IPT kliniskt och samtidigt få fortsatt teoretisk fördjupning i metoden. Utbildningen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi och klinisk barn- och ungdomspsykologi. 

mar
08

08 mars

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala (och via länk). Kursanordnare: KBTpsykologerna
mar
15

15 mars

IPT Nivå A VT21

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
mar
15

15 mars

RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOUR THERAPY - motsvarande 2 specialistkurser

Digitalt + Stockholm. Kursanordnare : Wisemind
mar
17

17 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare: Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
mar
18

18 mars

Specialistkurs Positivt beteendestöd för barn och unga

Distans/ Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB