IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT22

18 januari

Plats: Göteorg eller digitalt. Kursanordnare : VerksamPsykologi

Detta är fortsättningen för dig som har gått en Nivå A – utbildning eller motsvarade i IPT och vill fortsätta arbeta kliniskt med metoden. Du får handledning i grupp på dina IPT-ärenden av ackrediterad IPT-handledare.

Vid varje kurstillfälle görs också en teoretisk fördjupning. Teoretiska fördjupningsteman under utbildningen är anknytningsmönster och känsloreglering, svåra patienfall, anpassad IPT vid bulimi, PTSD, NP-problematik samt IPT som gruppbehandling. Utbildningen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi och klinisk barn- och ungdomspsykologi. 
Kursen kan också användas som en breddkurs för dig som går annan inriktning. 

feb
01

01 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 2 VT-22

Digital. Kursanordnare : WISEMIND
feb
03

03 februari

Neuropsykologisk Vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
03

03 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling VT22

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Dynamic interpersonal Therapy (DIT)

Stockholm. Kursanordnare ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
feb
09

09 februari

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet