KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning

20 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Högskolan Sapu

Kognitiv och beteendeinriktad teori och metod presenteras utifrån den första, andra och tredje vågen. KBT-inriktade förklaringsmodeller och behandlingsupplägg lärs ut i relation till flera specifika tillstånd, såsom olika former av ångestsyndrom, egentlig depression, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom samt utmattningssyndrom. Undervisning ges även om processbaserad/transdiagnostisk och individanpassad KBT.

Mot slutet av kursen görs nedslag i tredje vågens KBT utifrån särskilda frågeställningar: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vid neuropsykiatriska tillstånd, Integrativ Beteendeinriktad Parterapi (IBCT) vid relationsproblem samt Compassionfokuserad Terapi (CFT) vid sexologiska problem. Kursen inkluderar såväl teoretisk undervisning som processhandledning på eget kliniskt arbete. Utbildningen äger rum på tisdagar jämna veckor och fördelas över två terminer. Efter examen förväntas utbildningsdeltagarna kunna integrera kunskaper från KBT i sin teoretiska och kliniska referensram.

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg