KBT för psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning

10 februari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : SAPU

SAPU inbjuder härmed för nionde gången till en utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) som vänder sig till kliniskt verksamma legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter med annan legitimationsgrundande inriktning.

Utbildningen innehåller teoretiska moment där olika teorier och arbetssätt inom KBT presenteras samt ett handledningsmoment.

jan
18

18 januari

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens (EV2113)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
jan
18

18 januari

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksamhetsförändring (EV2106)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
jan
20

20 januari

Professionell handledning för psykologer

Luleå   Kursanordnare:  Ulrika Hegstam och Marie Fredriksson
jan
21

21 januari

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT21

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
jan
26

26 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling

Uppsala. Kursanordnare : Rolf Olofsson BAOU AB