KBT, NPF och samsjuklighet

08 mars

Plats: Uppsala (och via länk). Kursanordnare: KBTpsykologerna

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper om bedömning och anpassning av psykiatrisk samsjuklighet och hur man kan anpassa sedvanlig kognitiv beteendeterapi för att patienter med neuropsykiatrisk problematik lättare ska kunna delta i behandlingen och få bättre utfall.

Tyngdpunkten i kursen ligger på de specifika problem som kan uppstå när man genomför evidensbaserad psykoterapi med personer som har neuropsykiatriska svårigheter med koncentration, generalisering, flexibilitet, abstraktionsförmåga och perspektivtagande samt hur man kan anpassa behandlingskontakten och behandlingskomponenter för att nå största möjliga engagemang och resultat. Kursen består av föreläsningar, seminarium och övningar samt en 2-dagars workshop med dr Valerie Gaus.

mar
08

08 mars

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala (och via länk). Kursanordnare: KBTpsykologerna
mar
15

15 mars

IPT Nivå A VT21

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
mar
15

15 mars

RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOUR THERAPY - motsvarande 2 specialistkurser

Digitalt + Stockholm. Kursanordnare : Wisemind
mar
17

17 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare: Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
mar
18

18 mars

Specialistkurs Positivt beteendestöd för barn och unga

Distans/ Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB