Klinisk beroendepsykologi

16 januari

Plats: Göteborg/ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Kursen riktar sig till dig som har en psykologexamen och som möter personer med beroendeproblematik. Kursen ges i huvudsak på distans

Kursen riktar sig till dig som har en psykologexamen och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper på det beroendepsykologiska området.

 information om kursinnehåll och anmälan

dec
05

05 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans via Zoom. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
dec
08

08 december

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
jan
11

11 januari

LÄRANDE OCH HÄLSA: UTGÅNGSPUNKTER, STRATEGIER OCH METODER FÖR PSYKOLOGERS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA

GÖTEBORG OCH DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
13

13 januari

Specialistkurs i Handledning och Konsultation

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
jan
16

16 januari

Klinisk beroendepsykologi

Göteborg/ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet