Klinisk beroendepsykologi

16 januari

Plats: Göteborg/ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Kursen riktar sig till dig som har en psykologexamen och som möter personer med beroendeproblematik. Kursen ges i huvudsak på distans

Kursen riktar sig till dig som har en psykologexamen och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper på det beroendepsykologiska området.

 information om kursinnehåll och anmälan

jan
15

15 januari

PX2114 Klinisk beroendepsykologi

Ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jan
15

15 januari

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP)
jan
15

15 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna Uppland AB
jan
16

16 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
jan
16

16 januari

Interpersonell Neurobiologi – mind, hjärna och relationer i livslångt samspel

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera