Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

06 december

Plats: Kursen sker på distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och dess tillämpning. Praktisk utbildning där du som deltagare genomför beteendeanalyser på egna ärenden och på komplexa fallexempel.

Träning i att välja intervention utifrån analys och utföra beteendeterapeutiska metoder på ett verksamt sätt för både ungdomar och vuxna. Beteendeanalys på egna beteenden i interaktion med klienten. Mindre del teori. Främst praktiskt inriktad. Förkunskapskrav Legitimerad psykolog - minst grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeterapi. Kursen riktar sig till dig som vill förfina dina färdigheter i att skräddarsy beteendeterapeutisk behandling utifrån individen. Utbildningsform: Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den kliniska tillämpningen betonas. Tillämpningsmomentet förutsätter att den studerande som underlag för undervisningen, har minst en pågående behandlingskontakt eller motsvarande som beteendeanalys och interventioner kan grundas på. Kursupplägg: Kursen omfattar sex moment och eget arbete. Moment 1: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik Moment 2: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik Moment 3: Beteendeanalys i terapirummet – att titta på interaktioner och på sig själv Hemuppgift: Beteendeanalys på eget fall, inklusive analys av eget beteende Moment 4: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik Moment 5: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik Hemtentamen och beteendeanalys på eget fall skickas in innan examinationsdagen. Moment 6: Examination och seminarium utifrån deltagarnas rapporter.

jan
13

13 januari

SPECIALISTUTBILDNING CHEFSHANDLEDNING

Digitalt. Kursanordnare : S:t Lukas Göteborg
jan
13

13 januari

NUDGING/BETEENDEDESIGN OCH BESLUTSFATTANDE

STOCKHOLM/DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
17

17 januari

Existentiell vägledning (Counselling)

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
jan
18

18 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. KBTPsykologerna Uppland
jan
18

18 januari

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT22

Göteorg eller digitalt. Kursanordnare : VerksamPsykologi