Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar

29 augusti

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar som psykolog och som i din yrkesutövning arbetar med bedömning av risk för framtida brottslighet. Kursen berör inte i detalj något enskilt instrument för riskbedömning utan fokuserar snarare på de förutsättningar som riskbedömning vilar på: statistik, beslutsfattande, lagstiftning, etik, riskperception, riskhantering, utlåtandeskrivning och forensisk fallformulering.

Kursen ger dig färdigheter att förstå och tillämpa den vetenskapliga litteraturen inom området. Du får även färdigheter i att kommunicera riskbedömningar och föreslå åtgärder för riskhantering. Genomgående diskuteras etiska och professionella aspekter på riskbedömningar och evidensläget inom området belyses.
Kursen ges digitalt via Zoom med föreläsningar och seminarier under fem fredagar. Till detta kommer egen inläsning och aktivt deltagande i diskussioner via lärplattformen.

mer info och anmälan finns på:

aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digitalt. Kursanordnare : WISEMIND
aug
23

23 augusti

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik barn HT22

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen - Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén