Klinisk hälsopsykologi

01 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursen är delvis nätbaserad och innehåller två obligatoriska fysiska träffar. Resterande läraktiviteter sker via den digitala lärplattformen GUL (Göteborgs universitets lärplattform).

jan
21

21 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Malmö, Kursanordnare : Psykologpartners
jan
22

22 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling – BAOU och OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
jan
23

23 januari

PX2109 Psykologisk konsultation för psykologer

Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
feb
04

04 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling

Stockholm. Kursanordnare: Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna - utredning och behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB