Klinisk hälsopsykologi

01 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursen är delvis nätbaserad och innehåller två obligatoriska fysiska träffar. Resterande läraktiviteter sker via den digitala lärplattformen GUL (Göteborgs universitets lärplattform).

mar
26

26 mars

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologi med mera
mar
28

28 mars

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Solna. Kursanordnare: Karolinska Institutet
apr
03

03 april

IPT Nivå med teoretisk fördjupning VT 2019

Stockholm. Kursanordnare : Verksam Psykologi
apr
08

08 april

Specialistkurs metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare Peter Myhr, MCT-Stockholm
apr
11

11 april

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet