Klinisk neuropsykologi, teori och metodik (PSKLNP), läsåret 2023

08 februari

Plats: Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen kommer ges som hybrid- eller distanskurs. Det är därmed möjligt att genomföra kursen helt på distans. Kursanordnare: Stockholms universitet, psykologiska institutionen

Kursen har givits vid Psykologiska institutionen i 20-25 års tid och riktar sig till yrkesverksamma psykologer som önskar fördjupa och vidareutveckla sina kunskaper i klinisk neuropsykologi.

Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

feb
09

09 februari

SPECIALISTKURS METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
feb
09

09 februari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
09

09 februari

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, VT23

Göteborg/Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
14

14 februari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
feb
21

21 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

Digital kurs. Kursanordnare : WISEMIND