Klinisk sexologi och psykoterapi med bas i kognitiv beteendeterapi 7,5 hp

24 september

Plats: Distans- zoom. Kursanordnare : Lunds Universitet Institutionen för psykologi

Kursen erbjuder det senaste inom klinisk sexologisk behandling utifrån KBT.

Förutom att presentera uppdaterad forskning och teori ger kursen möjligheter att träna praktiska färdigheter i samband med rollspel och workshops tillsammans med skådespelare i simulerade patientroller och direkta övningar med personlig feedback. 8 heldagar på distans. Poänggivande universitetskurs, 7,5 hp Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; Kursen godkänns som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi och hälsopsykologi. • Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom