KLINISK SEXOLOGI

08 september

Plats: UPPDELAD PÅ DIGITALT OCH FYSISKT DELTAGANDE I STOCKHOLM. KURSANORDNARE:WISEMIND

Vi välkomnar till en kurs i klinisk sexologi. Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet klinisk sexologi ur ett biopsykosocialt perspektiv. Kursen presenterar fysiologiska, psykologiska, samt sociokulturella perspektiv på sexuell funktion och dysfunktion.

Kursen innehåller en utförlig genomgång av kunskapsläget kring sexuella problem och svårigheter avseende diagnostik, prevalens, etiologi och behandlingsrekommendationer. Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom klinisk barn- och ungdomspsykologi, klinisk vuxenpsykologi, psykologisk behandling/psykoterapi samt hälsopsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg