KLINISK SEXOLOGI

08 september

Plats: UPPDELAD PÅ DIGITALT OCH FYSISKT DELTAGANDE I STOCKHOLM. KURSANORDNARE:WISEMIND

Vi välkomnar till en kurs i klinisk sexologi. Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet klinisk sexologi ur ett biopsykosocialt perspektiv. Kursen presenterar fysiologiska, psykologiska, samt sociokulturella perspektiv på sexuell funktion och dysfunktion.

Kursen innehåller en utförlig genomgång av kunskapsläget kring sexuella problem och svårigheter avseende diagnostik, prevalens, etiologi och behandlingsrekommendationer. Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom klinisk barn- och ungdomspsykologi, klinisk vuxenpsykologi, psykologisk behandling/psykoterapi samt hälsopsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

okt
05

05 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, HT 23

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
09

09 oktober

Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
okt
10

10 oktober

OBM steg 2 - två dagar

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
11

11 oktober

Diagnostik, bedömning och utredning. Från primärvård till komplexa ärenden i specialistpsykiatri

Malmö. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
11

11 oktober

Psykologisk facilitering och processledning

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel