Krishantering i arbetslivet, 7.5 hp

22 november

Plats: Stockholm Kursanordnare : Ericastiftelsen

Kursen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer och andra yrkesgrupper som önskar fördjupade och uppdaterade kunskaper i krispsykologi med fokus på krishantering i arbetslivet.

Kursen ger fördjupade och uppdaterade kunskaper i krispsykologi med fokus på krishantering i arbetslivet. Teman som ingår är: krispsykologi, krisreaktioner hos individer och grupper, akuta interventioner, psykoedukation, socialt stöd, kamratstöd och andra stödinsatser samt särskilda insatser för insatspersonal.

 information om kursinnehåll och anmälan

jan
15

15 januari

PX2114 Klinisk beroendepsykologi

Ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jan
15

15 januari

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP)
jan
15

15 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna Uppland AB
jan
16

16 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
jan
16

16 januari

Interpersonell Neurobiologi – mind, hjärna och relationer i livslångt samspel

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera