Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Krishantering i arbetslivet, 7.5 hp

22 november

Plats: Stockholm Kursanordnare : Ericastiftelsen

Kursen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer och andra yrkesgrupper som önskar fördjupade och uppdaterade kunskaper i krispsykologi med fokus på krishantering i arbetslivet.

Kursen ger fördjupade och uppdaterade kunskaper i krispsykologi med fokus på krishantering i arbetslivet. Teman som ingår är: krispsykologi, krisreaktioner hos individer och grupper, akuta interventioner, psykoedukation, socialt stöd, kamratstöd och andra stödinsatser samt särskilda insatser för insatspersonal.

 information om kursinnehåll och anmälan

aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND
aug
29

29 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
29

29 augusti

Parterapi i KBT - Integrative behavioral couple therapy

Stockholm, KBT arrangemang