Kurs i evidensbaserad utredningsmetodik - att förstå människan bakom diagnoserna

15 november

Plats: Stockholm

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om fördjupade psykologutredningar: både när det gäller teori och de psykologiska utredningsmetoderna. Kursen kommer även ge en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik (evidence-based psychological assessment, Bornstein, 2017). Fokus i kursen kommer att läggas på individanpassade performance-baserade utredningsmetoder, psykoterapeutisk utredningsmetodik och hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering. 

mar
25

25 mars

Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W
mar
25

25 mars

Child – Parent Psychotherapy (CPP)

Ericastiftelsen, Stockholm
mar
26

26 mars

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologi med mera
mar
28

28 mars

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Solna. Kursanordnare: Karolinska Institutet
apr
03

03 april

IPT Nivå med teoretisk fördjupning VT 2019

Stockholm. Kursanordnare : Verksam Psykologi