Kurs i evidensbaserad utredningsmetodik - att förstå människan bakom diagnoserna

15 november

Plats: Stockholm

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om fördjupade psykologutredningar: både när det gäller teori och de psykologiska utredningsmetoderna. Kursen kommer även ge en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik (evidence-based psychological assessment, Bornstein, 2017). Fokus i kursen kommer att läggas på individanpassade performance-baserade utredningsmetoder, psykoterapeutisk utredningsmetodik och hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering. 

jan
01

01 januari

Klinisk hälsopsykologi

Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
jan
11

11 januari

Handledar- och lärarutbildning

Göteborg. Kursanordnare: Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos.
jan
15

15 januari

Specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners.
jan
21

21 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Malmö, Kursanordnare : Psykologpartners
feb
04

04 februari

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna - utredning och behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB