Kurs i evidensbaserad utredningsmetodik - att förstå människan bakom diagnoserna

15 november

Plats: Stockholm

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om fördjupade psykologutredningar: både när det gäller teori och de psykologiska utredningsmetoderna. Kursen kommer även ge en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik (evidence-based psychological assessment, Bornstein, 2017). Fokus i kursen kommer att läggas på individanpassade performance-baserade utredningsmetoder, psykoterapeutisk utredningsmetodik och hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering. 

jan
21

21 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Malmö, Kursanordnare : Psykologpartners
jan
22

22 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling – BAOU och OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
jan
23

23 januari

PX2109 Psykologisk konsultation för psykologer

Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
feb
04

04 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling

Stockholm. Kursanordnare: Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna - utredning och behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB