Kurs i evidensbaserad utredningsmetodik – Att förstå människan bakom diagnoserna

22 februari

Plats: Digitalt. Kursanordnare : Cecilia Kallenberg

: Kursen ger en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik (evidence-based psychological assessment) och har ett särskilt fokus på individanpassade performance-baserade utredningsmetoder så som projektiva/narrativa testmetoder och teckningstest. Några av de test som kommer att belysas är TAT, CAT, ORT och olika teckningstest så som Machover, DAP, person i regn. Hus-Träd-Person. Du får lära dig hur du kan sätta ihop ett testbatteri med syftet att varje test ska tillföra unik och meningsfull information.

Psykologutredningen betraktas i denna kurs som en samarbetsinriktad, terapeutisk process där psykolog och patient tillsammans undersöker patientens beteendemönster och underliggande psykologiska dynamik vilket skapar goda möjligheter för patienten att ta emot och förstå den återkoppling som följer på utredningen. I kursen får du även lära dig hur vanligt förekommande utredningsinstrument så som ex vis Wechsler-testen (WAIS, WISC) och olika självskattningsskalor kan integreras i en fördjupad psykologutredning. 

 information om kursinnehåll och anmälan

mar
06

06 mars

IPT Nivå B

Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB
mar
07

07 mars

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
mar
11

11 mars

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB
mar
11

11 mars

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

STOCKHOLM OCH DIGITALT DELTAGANDE MÖJLIGT. Kursanordnare : WISEMIND
mar
11

11 mars

I ledarskapets gränsland Ett ledarutvecklingsprogram för ST-psykologer

Sigtuna och delvis distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W