Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken

18 oktober

Plats: Helsingborg. Kursanordnare: SundsPsykologerna.

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som en fördjupningskurs inom Psykologiskbehandling/Psykoterapi och Klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen räknas som breddkurs för alla andra specialiteter inom specialistutbildningen.

Kursen ger grundläggande kunskap i bedömning och behandling av familjer med uttalade samspels- eller anknytningsproblem utifrån behandlingsmetoden Watch, Wait and Wonder. Kursdeltagarna ges en teoretisk och praktisk grund för bedömning av samspelet och tillämpning av behandlingen för självständigt arbete.

jan
01

01 januari

Klinisk hälsopsykologi

Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
jan
15

15 januari

Specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners.
jan
21

21 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Malmö, Kursanordnare : Psykologpartners
feb
04

04 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling

Stockholm. Kursanordnare: Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna - utredning och behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB