Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken

18 oktober

Plats: Helsingborg. Kursanordnare: SundsPsykologerna.

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som en fördjupningskurs inom Psykologiskbehandling/Psykoterapi och Klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen räknas som breddkurs för alla andra specialiteter inom specialistutbildningen.

Kursen ger grundläggande kunskap i bedömning och behandling av familjer med uttalade samspels- eller anknytningsproblem utifrån behandlingsmetoden Watch, Wait and Wonder. Kursdeltagarna ges en teoretisk och praktisk grund för bedömning av samspelet och tillämpning av behandlingen för självständigt arbete.

okt
17

17 oktober

ÄTSTÖRNINGAR - Evidensbaserad bedömning och behandling av barn, ungdomar och vuxna

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
okt
18

18 oktober

Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken

Helsingborg. Kursanordnare: SundsPsykologerna.
okt
18

18 oktober

Ledarskap för psykologer

Stockholm. Kursanordnare: Institutet för kognitiv beteendeterapi.
okt
23

23 oktober

IPT Interpersonell Psykoterapi

Öresundsregionen. Kursanordnare: Familjeterapeuterna Syd.
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare: Institutet för kognitiv beteendeterapi.