Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken

18 oktober

Plats: Helsingborg. Kursanordnare: SundsPsykologerna.

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som en fördjupningskurs inom Psykologiskbehandling/Psykoterapi och Klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen räknas som breddkurs för alla andra specialiteter inom specialistutbildningen.

Kursen ger grundläggande kunskap i bedömning och behandling av familjer med uttalade samspels- eller anknytningsproblem utifrån behandlingsmetoden Watch, Wait and Wonder. Kursdeltagarna ges en teoretisk och praktisk grund för bedömning av samspelet och tillämpning av behandlingen för självständigt arbete.

aug
19

19 augusti

Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
22

22 augusti

Parterapi i KBT - IBCT

Stockholm. Kursanordnare : Liv Svirsky & Therese Anderbro
aug
23

23 augusti

Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
aug
26

26 augusti

Positivt beteendestöd för barn och unga

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB
aug
28

28 augusti

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR terapi, del 1 och 2 samt EMDR för barn. 20 hp

Stockholm: Kursanordnare: Ericastiftelsen