Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken

18 oktober

Plats: Helsingborg. Kursanordnare: SundsPsykologerna.

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som en fördjupningskurs inom Psykologiskbehandling/Psykoterapi och Klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen räknas som breddkurs för alla andra specialiteter inom specialistutbildningen.

Kursen ger grundläggande kunskap i bedömning och behandling av familjer med uttalade samspels- eller anknytningsproblem utifrån behandlingsmetoden Watch, Wait and Wonder. Kursdeltagarna ges en teoretisk och praktisk grund för bedömning av samspelet och tillämpning av behandlingen för självständigt arbete.

feb
26

26 februari

PERSONLIGHET OCH PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR – Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
feb
27

27 februari

Kurs i personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – 2019

Stockholm. Kursanordnare: Cecilia Kallenberg
mar
04

04 mars

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år.

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid psykologiska institutionen, Stockholms Universitet
mar
06

06 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare: Johan Möller, Charlotte Henschel och Helena Trönner
mar
11

11 mars

Barn och Trauma

Karolinska institutet