Kvinnors hälsa

18 januari

Plats: Uppsala. KBTPsykologerna Uppland

Denna kurs riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom de biologiska, psykologiska, psykiatriska och sociala aspekter som är relaterade till kvinnors hälsa.

Fokus på kursen är kvinnors hälsa från barndom till ålderdom, och innehåller föreläsningar om biologiska, psykologiska, psykiatriska och sociala aspekter att ta hänsyn till vid psykologiska behandlingar som ges av psykologer. Kursen omfattar även genomgång av evidensdrivna interventioner som är relaterade till kvinnors hälsa.

feb
01

01 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 2 VT-22

Digital. Kursanordnare : WISEMIND
feb
03

03 februari

Neuropsykologisk Vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
03

03 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling VT22

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Dynamic interpersonal Therapy (DIT)

Stockholm. Kursanordnare ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
feb
09

09 februari

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet