Kvinnors hälsa

15 januari

Plats: Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna Uppland AB

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom de biologiska, psykologiska, psykiatriska och sociala aspekter som är relaterade till kvinnors hälsa. Kursen förmedlar både teoretiska kunskaper och kliniskt användbara färdigheter som är av största vikt vid bemötande, bedömning och behandling av besvär relaterade till kvinnors hälsa.

Fokus på kursen är kvinnors hälsa från barndom till ålderdom, och innehåller föreläsningar om biologiska, psykologiska, psykiatriska och sociala aspekter att ta hänsyn till vid psykologiska behandlingar som ges av psykologer. Kursen omfattar även genomgång av evidensdrivna interventioner som är relaterade till kvinnors hälsa. Ansvariga för undervisningen är kliniker och forskare (psykologer, psykiater, gynekolog) som är specialiserade på dessa ämnen. 

 information om kursinnehåll och anmälan

 

jan
15

15 januari

PX2114 Klinisk beroendepsykologi

Ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jan
15

15 januari

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP)
jan
15

15 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna Uppland AB
jan
16

16 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
jan
16

16 januari

Interpersonell Neurobiologi – mind, hjärna och relationer i livslångt samspel

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera