Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Kvinnors hälsa

26 februari

Plats: Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna Uppland AB

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom de biologiska, psykologiska, psykiatriska och sociala aspekter som är relaterade till kvinnors hälsa. Kursen förmedlar både teoretiska kunskaper och kliniskt användbara färdigheter som är av största vikt vid bemötande, bedömning och behandling av besvär relaterade till kvinnors hälsa.

Fokus på kursen är kvinnors hälsa från barndom till ålderdom, och innehåller föreläsningar om biologiska, psykologiska, psykiatriska och sociala aspekter att ta hänsyn till vid psykologiska behandlingar som ges av psykologer. Kursen omfattar även genomgång av evidensdrivna interventioner som är relaterade till kvinnors hälsa. Ansvariga för undervisningen är kliniker och forskare (psykologer, psykiater, gynekolog) som är specialiserade på dessa ämnen. 

 information om kursinnehåll och anmälan

 

aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND
aug
29

29 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
29

29 augusti

Parterapi i KBT - Integrative behavioral couple therapy

Stockholm, KBT arrangemang