Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

27 september

Plats: Göteborg. Kursanordnare : WiseMind

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vad innebär det och hur uppnår vi det i praktiken? I den här kursen får du verktyg både för att analysera behoven på en förskola eller skola, för att välja och kritiskt granska preventiva insatser samt för att forma din roll inom sådana insatser.

Kursen tar avstamp i det välkända sambandet mellan lärande och hälsa. Metoder för att kartlägga och följa processen för hur risker kan minskas och skydd ökas bygger både på kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och om barns och ungdomars utveckling. Kursen har också ett särskilt fokus på hur psykologrollen kan formas och utvecklas för systematiskt främjande och förebyggande arbete, att förmedla psykologisk kunskap för att främja lärande så som genom utveckling av grupper och arbete med lärmiljöer samt skolan som organisation.

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom