LÄRANDE OCH HÄLSA: UTGÅNGSPUNKTER, STRATEGIER OCH METODER FÖR PSYKOLOGERS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA

11 januari

Plats: GÖTEBORG OCH DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola. Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

I den här kursen får du verktyg för att analysera behoven på en förskola eller skola, för att välja och kritiskt granska preventiva insatser, samt för att forma din roll inom sådana insatser. Kursen tar avstamp i det välkända sambandet mellan lärande och hälsa. Metoder för att kartlägga och följa processen för hur risker kan minskas och skydd ökas, bygger både på kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och om barns och ungdomars utveckling. Kursen har också ett särskilt fokus på psykologrollen i systematiskt främjande och förebyggande arbete och hur psykologrollen kan formas för att bättre fokusera på det främjande och förebyggande uppdraget. För mer information och kursbokning: www.wisemind.se

dec
05

05 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans via Zoom. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
dec
08

08 december

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
jan
11

11 januari

LÄRANDE OCH HÄLSA: UTGÅNGSPUNKTER, STRATEGIER OCH METODER FÖR PSYKOLOGERS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA

GÖTEBORG OCH DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
13

13 januari

Specialistkurs i Handledning och Konsultation

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
jan
16

16 januari

Klinisk beroendepsykologi

Göteborg/ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet