Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

27 augusti

Plats: Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND

Kursen RA3494 ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi, Hälsopsykologi, Funktionshindrens psykologi. Kursen räknas som breddkurs inom övriga specialistinriktningar. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter. Kursen omfattar 6 lärarledda kursdagar med hemuppgifter däremellan.

Kursen tar avstamp i det välkända sambandet mellan lärande och hälsa. Du får verktygen som behövs för att kunna analysera behoven som finns på en förskola eller skola för att därefter kunna välja lämpliga preventiva insatser. Du kommer att lära dig metoder för att kartlägga och följa processen för hur risker kan minimeras och skydd maximeras. Kursen har ett särskilt fokus på psykologrollen i ett systematiskt främjande och förebyggande arbete och hur psykologrollen kan utformas utefter det. Konkreta exempel på hur man kan arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet för kort- och långsiktiga effekter gås igenom. Kursen tar upp hur man kan främja lärande genom att stärka kopplingen mellan elevhälsa och klassrum, hur man kan skräddarsy interventioner för elever med särskilda behov och för hur man kan undervisa personal och sprida klassrumshanteringsstrategier som har forskningsstöd. Det leder i sin tur till att man kan främja barns hälsa och att fler elever klarar målen. Kursen kommer också att ta upp hur man arbeta med att implementera promotiva eller preventiva program och skräddarsy aktiviteter och utbildningar för skolans unika behov. Kursen leds av erfarna kurslärare med expertis inom sitt respektive område. Medverkar på kursen gör Michael Horvath Dahlman, Per Idström, Malin Valsö, Thérese Skoog och Elin Hoff Brattberg. Kursanmälan görs på: www.wisemind.se under rubriken "Kursanmälan". Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna på: info@wisemind.se eller ring oss på: 076-325 49 58.

 information om kursinnehåll och anmälan

aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND
aug
29

29 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
29

29 augusti

Parterapi i KBT - Integrative behavioral couple therapy

Stockholm, KBT arrangemang