Ledarskapets förutsättningar I och II

09 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Syftet med den här kursen är att skapa ökad förståelse för ledarskapets förutsättningar. I kursen introduceras ett strukturellt perspektiv och metoder för att kartlägga organisatoriska förutsättningar och därigenom ett fokus på de svårigheter och möjligheter som finns i den egna organisationen.

Den övergripande frågan gäller hur väl fungerande organisationer skapas, dvs organisationer som understödjer ett fungerande chefskap.

Många chefer befinner sig idag i ett sammanhang som karaktäriseras av hög komplexitet och med omfattande styrning. De organisatoriska villkoren utgör en utmaning för chefer, men också för det administrativa stödet som ska verka proaktivt för att bidra till en bra arbetsmiljö. Frågor om ledarskap tar ofta sin utgångspunkt i ett individperspektiv där man till största del fokuserar på chefers ledaregenskaper oavhängigt det sammanhang chefer verkar inom.

För mer kursinformation, schema och ansökningshandlingar: www.psychology.su.se/itb

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi