Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Deliberate practice, avancerad målmedveten träning för psykologer

18 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som vill fördjupa sin kompetens i generella och metodspecifika kliniska färdigheter genom att träna att identifiera och hantera hinder som kan uppstå i arbetet med en patient.

Kursens syfte är att bidra till att deltagaren utvecklas i det psykologiska behandlingshantverket och etablerar en rutin för fortsatt träning och utveckling, samt att vidareutveckla psykologers färdigheter att arbeta personcentrerat. Kursen kan också vara en påbyggnadskurs med möjlighet att fördjupa och träna kliniska färdigheter från andra kurser, t.ex. Traumatisering och traumarelaterad problematik. Kursen löper över två terminer med fyra kursdagar och tolv handledningstimmar samt eget arbete med tillämpning av målmedvetenträning en timma/vecka samt kontinuerlig inlämning av träningsloggar.

apr
22

22 april

OBM steg 1 - två dagar

Stockholm. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
apr
23

23 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP), 7,5 hp

Stockholm. Kursanordnare: Ericastiftelsen
maj
06

06 maj

Emotional Awareness and Expression Therapy vid funktionella somatiska syndrom (EAET)

Stockholm. Kursanordnare: Uppdragsutbildningen vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
maj
13

13 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap
maj
13

13 maj

IPT-Interpersonell psykoterapi teoretisk utbildning Nivå A + Utbildningshandledning Nivå B

Digitalt. Kursanordnare:Linneuniversitetet psykologiska institutionen