Målmedveten träning för psykologer (deliberate practice)

25 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som vill fördjupa sin kompetens i generella och metodspecifika kliniska färdigheter genom att träna att identifiera och hantera hinder som kan uppstå i arbetet med en patient.

Kursens syfte är att bidra till att deltagaren utvecklas i det psykologiska behandlingshantverket och etablerar en rutin för fortsatt träning och utveckling, samt att vidareutveckla psykologers färdigheter att arbeta personcentrerat. Kursen kan också vara en påbyggnadskurs med möjlighet att fördjupa och träna kliniska färdigheter från andra kurser, t.ex. Traumatisering och traumarelaterad problematik. Kursen löper över två terminer med fyra kursdagar och tolv handledningstimmar samt eget arbete med tillämpning av målmedvetenträning en timma/vecka samt kontinuerlig inlämning av träningsloggar.

aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digitalt. Kursanordnare : WISEMIND
aug
23

23 augusti

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén
aug
25

25 augusti

Målmedveten träning för psykologer (deliberate practice)

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen