Deliberate practice, avancerad målmedveten träning för psykologer

18 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som vill fördjupa sin kompetens i generella och metodspecifika kliniska färdigheter genom att träna att identifiera och hantera hinder som kan uppstå i arbetet med en patient.

Kursens syfte är att bidra till att deltagaren utvecklas i det psykologiska behandlingshantverket och etablerar en rutin för fortsatt träning och utveckling, samt att vidareutveckla psykologers färdigheter att arbeta personcentrerat. Kursen kan också vara en påbyggnadskurs med möjlighet att fördjupa och träna kliniska färdigheter från andra kurser, t.ex. Traumatisering och traumarelaterad problematik. Kursen löper över två terminer med fyra kursdagar och tolv handledningstimmar samt eget arbete med tillämpning av målmedvetenträning en timma/vecka samt kontinuerlig inlämning av träningsloggar.

feb
09

09 februari

SPECIALISTKURS METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
feb
09

09 februari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
09

09 februari

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, VT23

Göteborg/Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
14

14 februari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
feb
21

21 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

Digital kurs. Kursanordnare : WISEMIND