MCT Masterclass för psykologer 2025-2026

01 februari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE (www.mct-institute.se) genom Peter Myhr och Göran Parment

MCT Masterclass är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som tre specialistkurser inom specialiteterna Psykologisk behandling/psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi samt Klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

MCT Masterclass för psykologer syftar till att ge state of the art utbildning och formell kompetens att bedriva MCT. Utbildningen ska ge teoretisk och praktisk/klinisk fördjupning på specialistnivå utöver kunskaper förvärvade på svensk psykologutbildning. Utbildningen leder också fram till titeln MCTI® Registered Therapist, vilket innebär att psykologen genomgått kvalitetssäkrad, formell träning i MCT av MCT Institute. MCT efterfrågas allt mer av patientföreningar och MCT-kompetenta psykologer efterfrågas också allt mer av vårdgivare. Det finns idag en brist på psykologer med formell MCT kompetens i Sverige.

information om kursinnehåll och anmälan

mar
06

06 mars

IPT Nivå B

Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB
mar
07

07 mars

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
mar
11

11 mars

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB
mar
11

11 mars

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

STOCKHOLM OCH DIGITALT DELTAGANDE MÖJLIGT. Kursanordnare : WISEMIND
mar
11

11 mars

I ledarskapets gränsland Ett ledarutvecklingsprogram för ST-psykologer

Sigtuna och delvis distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W