Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

MCT Masterclass för psykologer 2025-2026

01 februari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE (www.mct-institute.se) genom Peter Myhr och Göran Parment

MCT Masterclass för psykologer syftar till att ge state of the art utbildning och formell kompetens att bedriva MCT. Utbildningen ska ge teoretisk och praktisk/klinisk fördjupning på specialistnivå utöver kunskaper förvärvade på svensk psykologutbildning.

Utbildningen leder också fram till titeln MCTI® Registered Therapist, vilket innebär att psykologen genomgått kvalitetssäkrad, formell träning i MCT av MCT Institute. MCT efterfrågas allt mer av patientföreningar och MCT-kompetenta psykologer efterfrågas också allt mer av vårdgivare. Det finns idag en brist på psykologer med formell MCT kompetens i Sverige.

information om kursinnehåll och anmälan

Kursen är ackrediterad som tre fördjupningskurser inom Psykologisk behandling/psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi samt Klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen godkänns även som 3 breddkurser inom övriga specialiteter

apr
22

22 april

OBM steg 1 - två dagar

Stockholm. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
apr
23

23 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP), 7,5 hp

Stockholm. Kursanordnare: Ericastiftelsen
maj
06

06 maj

Emotional Awareness and Expression Therapy vid funktionella somatiska syndrom (EAET)

Stockholm. Kursanordnare: Uppdragsutbildningen vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
maj
13

13 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap
maj
13

13 maj

IPT-Interpersonell psykoterapi teoretisk utbildning Nivå A + Utbildningshandledning Nivå B

Digitalt. Kursanordnare:Linneuniversitetet psykologiska institutionen