Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

MCT Masterclass för psykologer 2025-2026

01 februari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE (www.mct-institute.se) genom Peter Myhr och Göran Parment

MCT Masterclass för psykologer syftar till att ge state of the art utbildning och formell kompetens att bedriva MCT. Utbildningen ska ge teoretisk och praktisk/klinisk fördjupning på specialistnivå utöver kunskaper förvärvade på svensk psykologutbildning.

Utbildningen leder också fram till titeln MCTI® Registered Therapist, vilket innebär att psykologen genomgått kvalitetssäkrad, formell träning i MCT av MCT Institute. MCT efterfrågas allt mer av patientföreningar och MCT-kompetenta psykologer efterfrågas också allt mer av vårdgivare. Det finns idag en brist på psykologer med formell MCT kompetens i Sverige.

information om kursinnehåll och anmälan

Kursen är ackrediterad som tre fördjupningskurser inom Psykologisk behandling/psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi samt Klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen godkänns även som 3 breddkurser inom övriga specialiteter

aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND
aug
29

29 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
29

29 augusti

Parterapi i KBT - Integrative behavioral couple therapy

Stockholm, KBT arrangemang