Metakognitiv terapi, MCT

24 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm

Kursens syfte är att ge teoretisk kunskap och kliniska färdigheter utöver den nivå som ges på psykologprogrammen i Sverige. Teoretiska begrepp, terapeutiska principer och interventioner, evidensläge samt tillämpningar vid olika kliniska tillstånd kommer att behandlas.

MCT för barn och ungdomar kommer även att beröras. Även om huvuddelen av behandlingsstudierna rör vuxna, bedöms MCT kunna fungera mycket väl även för ungdomar. MCT har också testats för barn (7-13 år) med orosproblematik med lovande resultat. Kursdeltagarna förutsätts bedriva eget kliniskt arbete för att kunna reflektera över hur MCT kan användas i den egna kliniska vardagen. Kliniska färdigheter inom MCT kommer att övas. Denna kurs kan ses som introducerande för psykologer som på ett väsentligt sätt vill öka sin förståelse för modellen. Det är dock endast den tvååriga utbildningen MCT Masterclass via MCT Institute i Manchester och Trondheim ger certifiering inom MCT.

apr
16

16 april

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
apr
17

17 april

Hypnos och Imaginativa metoder grund

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, SFKH
apr
20

20 april

IPT Nivå A VT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
apr
20

20 april

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

Stockholm. Kursanordnare : Cognitive Neuroscience Sweden AB
maj
01

01 maj

ACT specialistkurs för psykologer

Stockholm, distans. Kursanordnare: Skandinaviska institutet för Evidensbaserad Psykologi AB