Metakognitiv terapi, MCT

24 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm

Kursens syfte är att ge teoretisk kunskap och kliniska färdigheter utöver den nivå som ges på psykologprogrammen i Sverige. Teoretiska begrepp, terapeutiska principer och interventioner, evidensläge samt tillämpningar vid olika kliniska tillstånd kommer att behandlas.

MCT för barn och ungdomar kommer även att beröras. Även om huvuddelen av behandlingsstudierna rör vuxna, bedöms MCT kunna fungera mycket väl även för ungdomar. MCT har också testats för barn (7-13 år) med orosproblematik med lovande resultat. Kursdeltagarna förutsätts bedriva eget kliniskt arbete för att kunna reflektera över hur MCT kan användas i den egna kliniska vardagen. Kliniska färdigheter inom MCT kommer att övas. Denna kurs kan ses som introducerande för psykologer som på ett väsentligt sätt vill öka sin förståelse för modellen. Det är dock endast den tvååriga utbildningen MCT Masterclass via MCT Institute i Manchester och Trondheim ger certifiering inom MCT.

jan
27

27 januari

Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 2. Behandling, vuxna

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
27

27 januari

Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 2. Behandling, barn

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
27

27 januari

Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress – uppkomst, prevention och åtgärder

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
jan
27

27 januari

Systemisk Prestationsledning – Avancerad kurs

Stockholm. Kursanordnare : Operantor AB
jan
28

28 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB