Metakognitiv terapi, MCT

24 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm

Kursens syfte är att ge teoretisk kunskap och kliniska färdigheter utöver den nivå som ges på psykologprogrammen i Sverige. Teoretiska begrepp, terapeutiska principer och interventioner, evidensläge samt tillämpningar vid olika kliniska tillstånd kommer att behandlas.

MCT för barn och ungdomar kommer även att beröras. Även om huvuddelen av behandlingsstudierna rör vuxna, bedöms MCT kunna fungera mycket väl även för ungdomar. MCT har också testats för barn (7-13 år) med orosproblematik med lovande resultat. Kursdeltagarna förutsätts bedriva eget kliniskt arbete för att kunna reflektera över hur MCT kan användas i den egna kliniska vardagen. Kliniska färdigheter inom MCT kommer att övas. Denna kurs kan ses som introducerande för psykologer som på ett väsentligt sätt vill öka sin förståelse för modellen. Det är dock endast den tvååriga utbildningen MCT Masterclass via MCT Institute i Manchester och Trondheim ger certifiering inom MCT.

sep
30

30 september

Handledning utifrån beteendeanalys

Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
okt
05

05 oktober

Compassion Fokuserad Terapi för Psykiatri och primärvård

Göteborg    Kursanordnare : Kbt-gruppen Göteborg
okt
07

07 oktober

Ledarskapets förutsättningar

Stockholm. ITB vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet
okt
07

07 oktober 00:00

Avancerad neuropsykologi (dubbelkurs)

Lund. Kursanordnare : JR-Neuroutbildning (Neuroutbildarna i Lund)
okt
13

13 oktober

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner