Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Metakognitiv terapi, MCT

07 mars

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm

För 11:e gången anordnar vi denna populära specialistkurs. Reackrediterad som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/ psykoterapi, klinisk vuxen samt klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Kursens syfte är att ge teoretisk kunskap och kliniska färdigheter utöver den nivå som ges på psykologprogrammen i Sverige. Teoretiska begrepp, terapeutiska principer och interventioner, evidensläge samt tillämpningar vid olika kliniska tillstånd kommer att behandlas.Denna kurs kan ses som introducerande för psykologer som på ett väsentligt sätt vill öka sin förståelse för modellen. Det är dock endast den tvååriga utbildningen MCT Masterclass som ledder till certifiering inom MCT.

information om kursinnehåll och anmälan

aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND
aug
29

29 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
29

29 augusti

Parterapi i KBT - Integrative behavioral couple therapy

Stockholm, KBT arrangemang