Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

METAKOGNITIV TERAPI, MCT

30 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm

Stockholm 30/9-1/10 samt 11-12 november 2024.Kursens syfte är att ge teoretisk kunskap och kliniska färdigheter utöver den nivå som ges på psykologprogrammen i Sverige.

Teoretiska begrepp, terapeutiska principer och interventioner, evidensläge samt tillämpningar vid olika kliniska tillstånd kommer att behandlas. MCT för barn och ungdomar kommer även att beröras. Även om huvuddelen av behandlingsstudierna rör vuxna, bedöms MCT kunna fungera mycket väl även för ungdomar. MCT har också testats för barn (7-13 år) med orosproblematik med lovande resultat. Kursdeltagarna förutsätts bedriva eget kliniskt arbete för att kunna reflektera över hur MCT kan användas i den egna kliniska vardagen. Kliniska färdigheter inom MCT kommer att övas. Denna kurs kan ses som introducerande för psykologer som på ett väsentligt sätt vill öka sin förståelse för modellen. Det är dock endast den tvååriga utbildningen MCT Masterclass via MCT Institute i Manchester och Trondheim ger certifiering inom MCT.

Länk till kursinformation och anmälan: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:20143ddb-dc4f-487b-8e2e-ab37a0d9a5b1

Kursen RA12371 ackrediteras som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi samt klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen godkänns även som 1 breddkurs inom övriga specialiteter.

aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND
aug
29

29 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
29

29 augusti

Parterapi i KBT - Integrative behavioral couple therapy

Stockholm, KBT arrangemang