Neuropsykiatrisk utredning och behandling vid riskbruk och beroendetillstånd

21 november

Plats: Distans. Kursanordnare : SMART Psykiatri

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer som vill fördjupa sig i klinisk vuxenpsykologi, neuropsykologi eller missbruks- och beroendepsykologi.

Kursen spänner över fem veckor och omfattar 13 inspelade föreläsningar. Deltagaren tar del av föreläsningarna i sitt eget tempo och förbereder sig inför deltagande i live seminarier. Se nedan för schemat av live seminarier. Examinationstillfälle sker live via vår utbildningsplattform.

E-postadress till kontaktperson/kursansvarig : youstina.demetry@smartpsykiatri.se

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet