Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet

29 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Denna kurs vänder sig till dig som är psykolog och önskar fördjupa din kunskap i diagnostik och testmetodik med inriktning mot klinisk neuropsykologi. Kursen ger dig fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i genomförandet av vetenskapligt förankrade neuropsykologiska utredningar med inriktning mot vuxna inom t ex neurologi, psykiatri och habilitering.

Kursen är ackrediterad som 2 fördjupningskurser inom neuropsykologi, klinisk vuxenpsykologi och funktionshindrens psykologi. För att underlätta deltagande i kursen kommer föreläsningar främst att ges digitalt. Introduktion och praktiska moment såsom redovisning genomförs dock vid Psykologiska institutionen i Göteborg.

 E-postadress till kontaktperson/kursansvarig: stefan.winblad@psy.gu.se

aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digitalt. Kursanordnare : WISEMIND
aug
23

23 augusti

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik barn HT22

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen - Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén