Neuropsykologisk fördjupning

25 april

Plats: Plats: Lund. Kursanordnare: JR-Neuroutbildning (Neuroutbildarna i Lund)

Kursens syfte är att ge fördjupade och uppdaterade kunskaper om neuropsykologiska teorier och forskningsresultat rörande mentala funktioner som uppmärksamhet, minne och språk samt exekutiva, emotionella och personlighetsmässiga funktioner. Olika former av störningar av dessa funktioner berörs. Kursen har även som syfte att ge insikter om hjärnans normala utveckling samt om olika ärftliga och miljömässiga störningar vid dess anläggning och mognad. Syftet är också att ge neuropsykologiska insikter rörande det normala såväl som det sjukliga åldrandet. 

www.neuroutbildarna.se

aug
01

01 augusti

Mentaliseringsbaserade interventioner för föräldrar och närstående, 7,5 hp

Höstterminen 2018
aug
23

23 augusti

PARTERAPI Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

Stockholm, WiseMind AB
aug
27

27 augusti

KBT med barn och ungdomar

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
aug
28

28 augusti

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Stockholm. Kursanordnare WiseMind AB
aug
30

30 augusti

TVÅNGSSYNDROM HOS BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA – HANTERING, BEDÖMNING OCH BEHANDLING

Stockholm, WiseMind AB