Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

14 januari

Plats: Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser, en fördjupningskurs motsvarande 7,5 hp inom neuropsykologi, klinisk vuxenpsykologi, missbruks- och beroendepsykologi, forensisk psykologi samt funktionshindrens psykologi.

Kursen kan godkännas för en STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter. Kursens mål är att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom området kognitiv neuropsykologi hos vuxna individer med psykiatriska problem. Kursen består av tre block med olika temata; block 1: hjärnans funktionella system, utvecklingsavvikelser och diagnostik, block 2: språk och kommunikation samt block 3: uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Kursen avser ge en fördjupning om neuropsykologiska funktionsavvikelser. Målet är fördjupning i kliniska neuropsykologiska komplexa utmaningar som till exempel differentialdiagnostik, motoriska avvikelser, autism, språkstörning, AD/HD, förstämningssyndrom med mera. Deltagarna förväntas praktisera kunskapen via egen praktik där de teoretiska avsnitten tillämpas. Kursdeltagare behöver ha tillgång till klienter för neuropsykologisk bedömning.

 

 

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet