Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

09 februari

Plats: Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB

Kursens mål är att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom området kognitiv neuropsykologi hos vuxna individer med olika slags psykiatriska diagnoser.

Kursen består av dels teoretiska avsnitt, dels av praktiska övningar där de teoretiska avsnitten tillämpas. Föreläsare samt litteratur utgår från uppdaterad neurovetenskaplig- och klinisk neuropsykologisk forskning. Kursdeltagare behöver ha tillgång till klienter för neuropsykologisk bedömning. Kursen är upplagd i tre block, där det första ger en uppdatering om grundläggande begrepp och hjärnans funktionella system, psykopatologifaktorn samt droger och mediciners påverkan på test och kognitiva funktioner. Block två behandlar genomgripande psykiatriska störningar som intellektuell funktionsnedsättning, autism, schizofreni och allvarliga affektiva störningar. Det tredje blocket har fokus på teori och metod för exekutiva funktioner och uppmärksamhet, med särskilt fokus på ADHD och språkstörning.

 information om kursinnehåll och anmälan

feb
09

09 februari

SPECIALISTKURS METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
feb
09

09 februari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
09

09 februari

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, VT23

Göteborg/Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
14

14 februari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
feb
21

21 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

Digital kurs. Kursanordnare : WISEMIND