Neurovetenskaplig teori och anpassningar av behandling, utredning och andra interventioner vid NPF

29 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Katarina A Sörngård och Maria Bühler

Utbildningen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper i aktuell neurovetenskaplig forskning med relevans för den neuropsykiatriska patientgruppen, som adhd, autism och IF. Den är en breddkurs för inriktningarna neuropsykologi, pedagogisk psykologi, funktionshindrens psykologi och psykologisk behandling.

Med fördjupad kunskap kan psykologen individanpassa sina metoder för bättre utfall. Även när evidensläget är lågt kan man ha rimliga hypoteser för behandlingsupplägg och på så sätt bidra till angelägen metodutveckling. Anpassning av såväl behandling (KBT), utredning och andra interventioner som tydliggörande pedagogik, föräldrastöd och metoder vid problematisk skolfrånvaro kommer behandlas. Könsskillnader vad gäller hur diagnoser kommer till uttryck kommer särskilt belysas. Ett värdefullt inifrånperspektiv kommer presenteras av en person med egen erfarenhet av diagnoser.

sep
25

25 september

Lärande och utveckling i handledning

Östersund. Kursanordnare : Region Jämtland Härjedalen
sep
28

28 september

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, HT 2023

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
05

05 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, HT 23

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
09

09 oktober

Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
okt
10

10 oktober

OBM steg 2 - två dagar

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström