Neurovetenskaplig teori och anpassningar av behandling, utredning och andra interventioner vid NPF

29 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Katarina A Sörngård och Maria Bühler

Utbildningen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper i aktuell neurovetenskaplig forskning med relevans för den neuropsykiatriska patientgruppen, som adhd, autism och IF. Den är en breddkurs för inriktningarna neuropsykologi, pedagogisk psykologi, funktionshindrens psykologi och psykologisk behandling.

Med fördjupad kunskap kan psykologen individanpassa sina metoder för bättre utfall. Även när evidensläget är lågt kan man ha rimliga hypoteser för behandlingsupplägg och på så sätt bidra till angelägen metodutveckling. Anpassning av såväl behandling (KBT), utredning och andra interventioner som tydliggörande pedagogik, föräldrastöd och metoder vid problematisk skolfrånvaro kommer behandlas. Könsskillnader vad gäller hur diagnoser kommer till uttryck kommer särskilt belysas. Ett värdefullt inifrånperspektiv kommer presenteras av en person med egen erfarenhet av diagnoser.

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg